+(31) 072.20.380.10 info@wijzijndaar.nl
Ma - Vr: 9:00 - 17:00u Bel bereikbaarheidsdienst buiten kantoortijden
Bezoekadres [op afspraak] Stationsplein 99-103, 1703WE Heerhugowaard

Veelgestelde vragen

Misschien heb je nog wat vragen. Kijk eens tussen deze veelgestelde vragen of het antwoord er staat.

Je kunt je via onze aanmeldformulieren op de website aanmelden, ons mailen op info@wijzijndaar.nl of ons bellen voor advies of aanmelding op 072.20.380.10 Wij plannen dan een intake en helpen je met het organiseren van de hulp.
Aanmelden is gratis en voor iedereen toegankelijk. Wij bekijken nadat we contact met jou hebben opgenomen wat de beste manier is om je te helpen. We kijken of we een intake inplannen en of je in aanmerking komt voor onze begeleiding. Twijfel je misschien, neem gerust contact op we kunnen je altijd op weg helpen met advies.
Nee wij hebben geen wachtlijsten. We kunnen beginnen zodra de beschikking is binnengekomen. Een beschikking kun je krijgen van je wijkteam, sociaal loket gemeente of centraal indicatiestelling zorg (CIZ).
In sommige gevallen is dat mogelijk, bijvoorbeeld als je ouder, verzorger of voogd bent. Of als je wettelijk vertegenwoordiger bent. Je kunt niet iemand aanmelden waarvan je geen directe familie of verzorger bent. Overleg met diegene of met de wettelijke vertegenwoordiger, verzorger of voogd van diegene. Bij twijfel neemt u contact met ons op voor advies.
Wanneer jij oud en zelfstandig genoeg bent om zorg aan te vragen dan kun je je aanmelden. Wij kijken samen of je in aanmerking komt voor wmo/pgb of andere indicatie. Ook kijken we of en hoe wij je kunnen helpen met de begeleiding en ondersteuning.
De aanvraag moet je in principe zelf doen. Voor WMO kun je contact opnemen met je gemeente. Je vraagt een pgb aan bij het CIZ (overheidsinstantie Centrum indicatiestelling zorg), de zorgverzekeraar of bij de gemeente. Het hangt af van welke zorg je nodig hebt naar welk loket je moet gaan. Wij kunnen je wel adviseren. Neem gerust contact op voor vragen of informeer bij de wijkteam uit jouw gemeente.
Ja dat kan, aanmelden is vrijblijvend. Dan nemen we contact op om jouw situatie te bekijken. De begeleiding en ondersteuning vind pas plaats wanneer er een indicatie is maar we kunnen wel alvast een intake plannen.
Vanaf 18 jaar mag je zelf aanmelden. Ben je jonger dan zal een ouder, voogd of wettelijk vertegenwoordiger voor jou de aanmelding moeten doen.
Wij nemen in de regel binnen een week contact op. Meestal is dit sneller, wij hebben geen wachtlijsten. Mocht je binnen een week niks horen bel dan even ons nummer 072.20.380.10 wellicht is er dan iets misgegaan met je aanmeldformulier. We kijken dan even samen naar jouw hulpvraag.

Alles over de kosten en financiering.

Voor de ambulante begeleiding van DAAR heb je een door de gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor afgegeven Wmo/PGB indicatie voor individuele begeleiding nodig. Het verschilt per gemeente welke exacte naam ze aan (gespecialiseerde) ambulante begeleiding geven en of dit via een ZIN contract of PGB financiering gaat. Ook het aanvraagtraject van de indicatie en financiering verschilt per gemeente en situatie.
Meestal wel. De meeste gemeenten brengen een eigen bijdrage in rekening aan mensen die Wmo ondersteuning ontvangen. Deze eigen bijdrage betaal je uit eigen middelen en mag dus niet vanuit zorggeld betaald worden. De hoogte van deze eigen bijdrage wordt door de gemeente bepaald, maar kent een landelijk vastgesteld maximum bedrag.
Nee dat is geen voorwaarde voor hulp. Bekijk de voorwaarden voor indicatie hier: PGB: Per Saldo: www.pgb.nl , Sociale Verzekeringsbank: www.svb.nl Voor ambulante begeleiding vraag naar de voorwaarden bij de gemeente waar je nu woont.
WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De gemeente beheert het budget voor maatschappelijke ondersteuning. PGB betekend Persoonsgebonden Budget. Dit is het budget dat een persoon krijgt voor zorg.
Particuliere zorg is ook mogelijk. Dan betaald u zelf de zorg of ondersteuning indien u geen pgb/wmo krijgt en deze zorg zelf wilt financieren. Neem contact op voor de mogelijkheden.
Wij zijn vrijgesteld van BTW. Wij rekenen op onze kosten dus geen BTW
Tot 18 jaar val je onder de Jeugdwet. De indicatiestelling en financiering van ondersteuning vanuit de Jeugdwet is de verantwoordelijkheid van de gemeente waar jouw ouders wonen. Jouw ouders kunnen contact opnemen met het sociaal loket van jouw gemeente.

Wie gaat mij begeleiden?

DAAR is er voor ambulante begeleiding en ondersteuning. In principe richten wij ons op mensen vanaf 18 jaar maar we sluiten niemand uit. Wij bieden geen behandeling. Je verwijzer/behandelaar is er voor je medische, psychologische of psychiatrische behandeling. Wij begeleiden je bijvoorbeeld in je thuissiuatie, op weg naar zelfstandigheid of we helpen je met het omgaan met autisme, psychiatrische stoornissen of verslavingsproblematiek.
Tijdens de intake kijken wij naar welke begeleider het beste bij jouw past en waar jouw hulpvraag ligt. Zo krijg je altijd een vaste begeleider. Je maakt daarmee natuurlijk altijd kennis om de begeleiding door te spreken.
Dit verschilt sterk per situatie hoe snel de begeleiding kan worden opgestart. Factoren als indicatie, financiering en planning spelen hierin een rol. We proberen na de intake altijd zo snel mogelijk te beginnen.
Wij kijken bij de intake welke behoefte je hebt. Je kunt niet zelf een begeleider kiezen maar wel aangeven waar je behoefte aan hebt zodat wij dat zo goed mogelijk matchen. Als het echt niet klikt dan kijken we natuurlijk of we jouw begeleiding kunnen aanpassen of vervangen.
Na de intake maken we een zorgplan op. Hierin komen de afspraken en doelen te staan. Je mag daarnaast van onze zorgverleners/begeleiders verwachten dat ze zich professioneel helpen en aan onze gedragscode houden (deze kun je op onze website lezen)
In principe bespreken we met elkaar waar de begeleiding het beste gegeven kan worden. Dit kan thuis zijn, op school of werk of bijvoorbeeld bij ons op kantoor waar we ruimte hebben voor begeleidingssessie's. Samen met jouw begeleider bespreek je tijd en plaats.
In principe geven we begeleiding en ondersteuning aan huis. Samen met jouw ouders wordt gekeken naar de wensen en behoeften. Natuurlijk bekijken we samen ook wat jij fijn vind.
Nee dat kan in principe niet maar we bekijken samen wat werkbaar is. Omdat het vaak onduidelijk wordt wie welke zaken oppakt, waardoor zaken niet of dubbel worden opgepakt, doen we dit over het algemeen niet. We kunnen de begeleiding wel voortzetten, bespreken en overnemen zodat we goed op de hoogte zijn.
Wij hebben een klachtenregelement. Neem altijd even contact met ons op om je klachten te bespreken. Mocht je onafhankelijk advies willen of een vertrouwenspersoon willen spreken dan kunnen we je doorverwijzen. DAAR is lid van een onafhankelijke klachten en geschillencommissie. Natuurlijk doen wij alles wat in onze mogelijkheid ligt om problemen of klachten te voorkomen.
Nee op dit moment nog niet. Mocht je op een wachtlijst staan dan kunnen wij wel je begeleiding in de aanloop en periode dat je wacht op een plek.

Wat is een ECD en wat kun jij ermee?

ECD betekend Electronische Clienten Dossier. Dat wil zeggen dat jouw zorgplan niet in een map zit maar in een digitaal systeem waarin wij als zorgorganisatie gegevens bijhouden over cliënten, waarmee we het proces van zorgverlening ondersteunen en de wettelijke verplichte administratie in bewaren.
In een ECD staan cliëntgegevens. Om goede zorg te kunnen leveren, zijn de cliëntgegevens essentieel. Denk hierbij niet alleen aan de algemene gegevens van de cliënt, zoals contactgegevens, maar ook het sociaal netwerk (familie en mantelzorgers) en professioneel netwerk (huisarts, behandelaren) zijn onderdeel van de cliëntgegevens. Er staat iets in over de beeldvorming. Dat is de achtergrond van de cliënt. Met welke hulpvraag komt de cliënt in zorg? Zijn er allergieën en diagnoses? Zijn er risico’s (bijvoorbeeld op vallen) waar speciale aandacht aan gegeven moet worden? Tijdens de intake worden de sociale en medische voorgeschiedenis van de cliënt vastgelegd. Ook vind je het zorgplan in de ECD. Een belangrijk onderdeel van het dossier van de cliënt is namelijk het zorgplan of ook wel begeleidingsplan of ondersteuningsplan genoemd. In een multidisciplinair dossier is het cliëntplan uitgebreid met een geïntegreerd behandelplan. De zorgprofessionals die betrokken zijn bij de cliënt stellen dit plan samen met de cliënt op. Hierin worden allen doelen en acties vastgelegd. Iedereen die bij de cliënt betrokken is, inclusief de cliënt zelf, kan hierin lezen waaraan gewerkt wordt. Verder vind je in het ECD zorgafspraken, agenda, rapportages en evaluaties. Ook wordt het ECD gebruikt voor de financiering en de uren te verantwoorden. Het ECD is dus een belangrijk onderdeel van de zorg en ondersteuning waar jij, de cliënt altijd kan meelezen.
Alleen jouw begeleider en jij bekijken jouw ECD. Wanneer anderen jouw ECD moeten bekijken, bijvoorbeeld een vervangende begeleider, dan vragen wij altijd toestemming aan jou. Wanneer jij minderjarig bent dan kunnen jouw ouders, verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers in jouw ECD. Je krijgt altijd precies te weten wie er in jouw ECD kunnen kijken.
Via onze website vind je een link naar de inlogpagina. Wanneer wij gaan starten met de begeleiding ontvang je van ons de inlogcodes en nemen wij alles even door.
In principe bewaren wij dossiers altijd 15 jaar. Mocht je je dossier verwijderd willen hebben mag je altijd een verzoek indienen. Wij bewaren de gegevens vanwege de wetgeving en om aan onze verplichtingen jegens de financiers, gemeente, zorgverzekeraars en CAK te kunnen voldoen.
Jij hebt altijd het recht mee te lezen en te bepalen wie wat leest. Onze ECD is een heel veilig systeem waar jij dus precies kan zien wat er in jouw zorgplan staat en aan welke doelen we werken.
Nee de ECD is gratis voor jou. Die kosten zijn voor onze rekening.
Toch nog vragen na het lezen hiervan?

Neem contact met ons op

Download onze brochure