+(31) 072.20.380.10 info@wijzijndaar.nl
Ma - Vr: 9:00 - 17:00u Bel bereikbaarheidsdienst buiten kantoortijden
Bezoekadres [op afspraak] Stationsplein 99-103, 1703WE Heerhugowaard

Bewezen interventie methodieken

Wanneer jij hulp nodig hebt

Samen daar komen waar je kan groeien.

Wij Zijn DAAR bied ambulante ondersteuning, zorg en begeleiding in NoordHolland. Wij werken oplossingsgericht en vanuit een menselijke visie [presentiemethodiek]. Wij Zijn DAAR is gecontracteerd voor WMO begeleiding in Heerhugowaard, Alkmaar, Bergen, Heiloo, Bergen, Uitgeest en Castricum. Daarnaast bieden wij ondersteuning op basis van PGB. Wij Zijn DAAR kenmerkt zich door onvoorwaardelijke steun en vertrouwelijke vaste begeleiders.
  • Zelfstandigheid of zelfstandig wonen
  • Agressie regulatie
  • Omgaan met angst-, psychiatrische of andere stoornissen
  • Begeleiding bij school- of werkbehoud
  • Verslavingsproblematiek jeugd en volwassenen
  • Administratie en/of budgetbeheer
  • WMO / PGB
  • Uitstroom jeugdzorg [plus]
  • AMA begeleiding
Direct hulp regelen

Wanneer je ons nodig hebt zijn wij DAAR

Soms is er snel hulp nodig of sprake van een crisissituatie. Vaak kan deze hulp door ons al binnen 24 uur opgestart worden. Neem contact op of bel onze bereikbaarheidsdienst zodat wij jouw snel kunnen ondersteunen.

Stappenplan

Dit kan je verwachten

Tijdens de intake gaan we samen kijken wat er nodig is, waar de belangrijkste hulpvraag ligt en formuleren we kleine doelen DAAR waar we heen willen en hoe we dat gaan bereiken samen.

In het zorgplan omschrijven we alle hulp, jouw en onze rol. De belangrijkste dingen voor jou en waar jij hulp bij nodig hebt. Naast het opbouwen van een goed contact met je vaste begeleider vormt het zorgplan de basis van de hulp. Jij kunt altijd meedenken, meelezen en meekijken in je eigen zorgplan.

We starten de begeleiding op, bekijken waar en wanneer de ondersteuning het beste geboden kan worden. Wat de protectieve factoren zijn (waar je goed in bent, wat je fijn vind, wat het beste voor jou werkt) dat gaan we versterken. Waar je moeite mee hebt (stress factoren) gaan we aanpakken, verminderen en jou bij ondersteunen. Dit evalueren we samen. Zo stippelen we een duidelijke route uit.