+(31) 072.20.380.10 info@wijzijndaar.nl
Ma - Vr: 9:00 - 17:00u Bel bereikbaarheidsdienst buiten kantoortijden
Bezoekadres [op afspraak] Stationsplein 99-103, 1703WE Heerhugowaard

Praktische ambulante begeleiding en ondersteuning

Ik ontmoet je DAAR

Wij zijn er wanneer je hulp nodig hebt. En passende hulp daar heeft iedereen recht op, jong en oud. Wij bieden mensgerichte zorg aan waardoor je, met behulp van je eigen netwerk en onze hulp, je zelfstandigheid vergroten kan. Daar werken we samen naartoe.
Wij nemen daar de tijd voor.

Luisteren is de basis van goede zorg. We werken zo efficient mogelijk zodat we tijd kunnen maken. Zodat we goed in kaart kunnen brengen waar jouw hulpbehoefte ligt.

Electronische cliëntendossier

Wij werken met een veilige online ECD waar jij en/of je naasten ook in kunnen meelezen.
Zo werken we transparant en efficiënt en ben je goed op de hoogte van je eigen zorgplan

Altijd bereikbaar voor jou

We zijn er wanneer je ons nodig hebt. Heb je hulp nodig dan zijn we DAAR. We werken met een bereikbaarheidsdienst zodat je altijd op ons kunt rekenen.

Samen plannen we de zorg

Wij werken cliëntgericht en outreachend. De zorg en ondersteuning kan thuis plaatsvinden, op school of op werk. We vertrekken vanuit de wensen en mogelijkheden, DAAR begint het.

Hoe gaan wij te werk?

DAAR is er voor jou samen helpen wij elkaar.

Een vaste begeleider, cliëntgericht, outreachend en praktisch. Zodat we DAAR komen waar we samen de route voor uitstippelen. Onze begeleiders bieden praktische ambulante begeleiding en ondersteuning. Met altijd een vast aanspreekpunt zodat je weet wie er klaar voor je staat om je te ondersteunen.

Onze werkwijze bied de zorg DAAR waar het nodig is. Wij geloven dat voor een positief verloop van de begeleiding en de resultaten je moet luisteren naar de hulpvraag en behoefte die er is. Wij zorgen voor: - Een juiste match tussen cliënt en begeleider; - Begeleiding op iedere gewenste plaats en tijd; - Positieve jonge ervaren professionals met cultuursensitieve vaardigheden; - Praktisch, laagdrempelig en methodisch. We werken met een route kaart [zorgplan] om DAAR te komen waar we samen heen willen.
Wij bieden verschillende begeleiding en ondersteuning aan. Dit kan zijn individuele begeleiding vanuit huis of op school. Groepsactiviteiten of trainingen om vaardigheden en zelfstandigheid te verbeteren. Ouderbegeleiding/ opvoedondersteuning. Hulp bij administratie, budgetbeheer en/of huishoudelijke organisatie. Begeleiding van LVB, psychiatrische- en/of verslavingsproblematiek. Begeleiding bij gedragsproblematiek en moeilijk verstaanbaar gedrag. Begeleiding van (alleenstaande minderjarige) asielzoekers naar zelfstandigheid en participatie.
Heeft iemand dringend zorg, begeleiding of ondersteuning dan zijn wij DAAR om diegene te helpen. Wij denken altijd met u mee en kunnen snel starten nadat we goed met elkaar kijken naar de hulpvraag en wensen. Bij crisis kan de hulp zelfs binnen 24 uur worden gestart aangezien we ook ruime ervaring hebben met complexe problematiek en casuïstiek. Vul ons aanmeldformulier in of neem contact op via onze contactpagina
De zorg- en dienstverlening van DAAR wordt op verschillende manieren gefinancierd. Voornamelijk door gemeenten, zorgkantoren en andere instanties. Dit kan door middel van WMO [Wet Maatschappelijke Ondersteuning] financiering, op basis van PGB of particuliere gelden. Het aanvragen van de zorg is gratis. Tijdens de intake kijken we wat het beste past voor jouw situatie.
Daar waar we elkaar begrijpen

Hulp bij Autisme

  • Begeleiding thuis.Hulp bij de dagelijkse dingen, gewoon vanuit huis. Wij ondersteunen kind, jongere of volwassene in de eigen omgeving.
  • Begeleiding op school.Soms komt het voor dat een kind op school wat extra ondersteuning nodig heeft.
  • Moeilijk verstaanbaar gedrag.Vanuit verschillende methodieken (zoals Heijkoop) kijken we anders naar gedrag en begeleiden jou naar een veilig en ontspannen leefklimaat.
  • Consultatie en voorlichting. Met onze jarenlange werkervaring met autisme en al zijn verschijningsvormen kunnen wij voorlichting en advies geven.

Laatste nieuws

"Voorbij onze ideeën van goed of fout is een open veld, ik ontmoet je DAAR"